Poisson Kesikli Tesadüfi Değişkeni X=x
Ortalama Olay Sayısı Lamda (λ)