Please help us about If Uyanik is a master of wix or not.

If you agree with this please click yes otherwise click no

Thanks for your cooperation.

okursoy.net üzerinden temel istatistik konularına yönelik hesaplama araçlarına ve örnek sorulara ulaşabilirsiniz. Etkileşimli hesap makinesi anlayışı ile hazırlanan bu sitede; ortalama, olasılık, hipotez testler, anova, ki-kare, regresyon ve korelasyon konuları yer alacaktır. 

360
34
  • Instagram